Đến dự có ông Lê Quang Bình – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường; ông Samuel Waelty – Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ; bà Lương Thanh Sơn – Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk; đại diện của các Sở, ngành, trung tâm tỉnh; […]

    Đến dự có ông Lê Quang Bình – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường; ông Samuel Waelty – Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ; bà Lương Thanh Sơn – Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk; đại diện của các Sở, ngành, trung tâm tỉnh; một số bà con đồng bào đại diện cho người dân tộc Ê Đê và một số phóng viên Báo, đài dự để đưa tin.

 Bà Lương Thanh Sơn – Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk

    Tại hội thảo, bà Lương Thanh Sơn đã giới thiệu về phương pháp Photovoice – tính ưu việt trong nghiên cứu, bảo tồn văn hoá cộng đồng: Đây là phương pháp trang bị cho các cá nhân tham gia máy ảnh, kỹ thuật chụp ảnh để giúp người khác nhìn rõ thế giới của họ hơn qua con mắt của họ từ đó sẽ cung cấp những bằng chứng về cuộc sống, văn hoá, xã hội của chính những người trong cuộc, giúp những người trong cộng đồng thêm gắn kết và giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Góp phần gìn giữ những truyền thống văn hóa cội nguồn, làm nền tảng cho sự phát triển văn hóa bền vững, đậm đà bản sắc dân tộc. Sau một thời gian áp dụng phương pháp Photovoice, bà con dân tộc Ê Đê đã thu được 6698 hình ảnh phản ánh về: Nghi lễ, nước trong sản xuất, sinh kế, phụ nữ Ê Đê trong xã hội mẫu hệ…

 Bà Phạm Quỳnh Phương – Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)

    Phạm Quỳnh Phương đã tiếp tục chia sẻ những bức ảnh với nội dung “Văn hoá Ê Đê – phát hiện từ những bức ảnh và câu chuyện” do cộng động Ê Đê tự chụp về Buôn Tring và Buôn Easa từ những nghi lễ cho đến sinh kế, những sinh hoạt đời thường, từ sự biến đổi không gian sinh tồn và sự biến mất của thần linh cho đến biến đổi văn hoá theo hướng “Kinh hoá”, hệ quả của sự biến đổi ấy…

 Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

    Cuối cùng, bài tham luận của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định: Cần có sự đầu tư tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn nữa về tộc người Ê Đê, cũng như các dân tộc tại chỗ khác ở Tây Nguyên để có cái nhìn đúng bản chất về đời sống văn hoá, tinh thần cũng như sinh kế của các tộc người bản địa, tránh sự áp đặt và khiên cưỡng khi thực hiện một chủ trương, chính sách nào đó của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân tộc thiểu số xoá đói, giảm nghèo qua đó có những định hướng cho phát triển Tây Nguyên bền vững trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh trên địa bàn.

 Các đại biểu về tham dự buổi Hội thảo

    Ngay sau Hội thảo đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Văn hóa của mình – những bức ảnh và câu chuyện của tộc người Ê Đê tại Đắk Lắk” gồm các chủ đề như: Nghi lễ; Nước trong đời sống, và sản xuất; Sinh kế; Cuộc sống hằng ngày; Phụ nữ Ê Đê trong xã hội mẫu hệ; Biến đổi văn hoá. Triển lãm trưng bày 176 bức ảnh và câu chuyện, đây là những tác phẩm xuất sắc của 15 người đại diện cho 300 nghìn người thuộc tộc người Ê Đê hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

    Một số hình ảnh  triển lãm:

 Ông Samuel Waelty – Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ

 

 

 

 

Tin, ảnh: H. Tài

 

Nguồn :

vantam