Tin Tức

Huyện Cư M’gar: Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, khôi phục

Huyện Cư M’gar: Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, khôi phục

Huyện Cư M’gar: Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, khôi phục

Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Xê Đăng tại buôn Kon H’ring, xã Ea H’đing. Đến hẹn lại lên, cứ dịp sau Tết Nguyên đán (ngày mùng 6 tháng Giêng) hằng năm, tại cánh đồng thôn 3, xã Cư M’gar lại diễn ra Lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là Lễ hội […]

Tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Bảo tàng tỉnh và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Bảo tàng tỉnh và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Bảo tàng tỉnh và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Bảo tàng tỉnh và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk